Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Má kupující právo do 14-ti dnů od zakoupení zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udaní důvodu.

Tohoto práva můžete využít za předpokladu, že zboží vracíte v bezvadném stavu v původním neporušeném obalu. Při vrácení zboží si vytiskněte formulář odstoupení od smlouvy, který naleznete zde.

Zboží doneste na adresu některé z našich provozoven (adresy naleznete zde).

Pokud budete zboží posílat, zvolte adresu Pospíšilova 1161. Zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato. Zboží zabalte tak, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození, ani k poškození prodejního obalu. Po obdržení vráceného zboží provedeme kontrolu a bude-li vše v pořádku, cenu vráceného zboží následně zašleme na Váš účet uvedený ve formuláři. 

Zboží lze vrátit v původním neporušeném obalu a v bezvadném stavu. Vracíte-li obuv Petr Legwood, tato nesmí být upravována na míru.