ODESÍLATEL

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

ADRESÁT

Prodávající: AMS GLOBAL s.r.o.

IČ: 25273205

Se sídlem: Černilov 43, 503 43

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Dne :

jsem si ve Vašem v internetovém obchodě shop.amsglobal.cz objednal

zboží :

číslo objednávky:

v hodnotě:

Objednané zboží jsem obdržel dne:

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny zboží na můj:
bankovní účet číslo:

V                     dne

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

 Přílohy:  Doklad o koupi